Dokumenty niezbędne do realizacji czynności notarialnych

czarny przyrząd do stawiania pieczątekSporządzenie aktu notarialnego to proces, który wymaga dopełnienia szeregu formalności. Aby zapewnić bezpieczeństwo Klientowi i opracować akt, który jest zgodny z prawem, notariusz może zażądać przedstawienia konkretnej dokumentacji. Poniżej przedstawiamy listę dokumentów, które mogą okazać się niezbędne podczas realizacji czynności notarialnych:

 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, karta pobytu),
 • księga wieczysta (zamiast odpisu, wystarczy podać numer),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • wykaz zmian gruntowych,
 • dokumenty stanu cywilnego,
 • zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • zaświadczenie o objęciu gruntu uproszczonym planem zagospodarowania lasu,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego,
 • podstawa nabycia,
 • zaświadczenie o rewitalizacji,
 • zgody organów spółek,
 • świadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku,
 • decyzja o warunkach zabudowy,
 • mapa podziałowa i decyzja podziałowa,
 • zaświadczenie banku o wysokości zasłużenia z tytułu kredytu hipotecznego,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o prawie do lokalu,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o osobach uprawnionych do lokalu,
 • zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej,
 • zaświadczenie o wysokości udzielonego kredytu.

Warto przy tym zaznaczyć, że większość czynności notarialnych może być dokonywana przez pełnomocnika. W tym celu musi on przedłożyć notariuszowi dokument pełnomocnictwa. Po sporządzeniu aktu notarialnego notariusz zatrzymuje ten dokument.