Podatek od spadków i darowizn

podawanie dłoniPodatek od spadków i darowizn jest uiszczany przez osoby, które nabyły majątek w drodze dziedziczenia lub darowizny. Obowiązek zapłaty zachodzi wtedy, gdy wartość majątku przekroczyła kwotę wolną od podatku. O tym czy suma wchodzi w ten zakres, decyduje grupa podatkowa, do której należy nabywca:

I grupa podatkowa – małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, teściowie, zięć, synowa (kwota wolna: 9637 zł).

II grupa podatkowa – wuj, ciotka, zstępni rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie pozostałych zstępnych (kwota wolna: 7276 zł).

III grupa podatkowa – osoby niespokrewnione z nabywcą (kwota wolna: 4902 zł).

 

Podatek powyżej wolnej kwoty

Jeżeli wartość spadku bądź darowizny przekracza kwotę wolną od podatku, należy powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego nie później niż miesiąc po otrzymaniu darowizny. Darowizna pieniężna powinna być dodatkowo potwierdzona przelewem środków na konto obdarowanego. Warto przy tym zaznaczyć, że nie ma potrzeby zgłaszania darowizny dokonanej na drodze notarialnej. Od 2008 roku stwierdzenie praw do spadku może nastąpić u notariusza, co przyspiesza postępowanie. Oczywiście, spadkobierca musi złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym.

Zwolnione jest z podatku od spadków i darowizn nabycie spadku lub darowizny przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), pasierba, wstępnych (rodziców, dziadków), rodzeństwo, ojczyma i macochę - pod warunkiem zgłoszenia darowizny (spadku) do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny (uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia).

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące podatków od spadków i darowizn, serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Z przyjemnością rozwiejemy wszelkie wątpliwości.