Podatek od czynności cywilnoprawnych

waga stojąca przy monetachDokonanie czynności notarialnej jest w pełni uzależnione od uprzedniego zapłacenia podatku. Notariusz jest płatnikiem tego podatku przy czynnościach dokonywanych w formie aktu notarialnego.
W myśl ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają m.in. umowy sprzedaży, pożyczki, dożywocia, darowizny, ustanowienie hipoteki, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, zmiany ww. umów powodujące podwyższenie podstawy opodatkowania, orzeczenia sądów oraz ugody, jeżeli wywołują analogiczne skutki prawne co czynności cywilnoprawne.

 

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych

Stawki podatku są uzależnione od realizowanych czynności. W przypadku umowy sprzedaży (nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego prawa do lokalu itp.) wynoszą 2%. Przy innych prawach majątkowych oraz przeniesieniu własności innych praw majątkowych nalicza się podatek w wysokości 1%. Stawki od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności - wynoszą 2%. Umowy pożyczek i depozytu nieprawidłowego są objęte podatkiem w wysokości 0,5%. Natomiast od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania oraz służebności nalicza się 1% podatku.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać kompleksowe informacje o stawkach podatku od wybranych czynności notarialnych, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Zapraszamy także do naszej Kancelarii.