Opłaty sądowe

poukładane monetyNiektóre czynności notarialne prowadzą do dokonania zmian w księgach wieczystych. Sądy rejonowe, odpowiedzialne za prowadzenie rejestrów publicznych, pobierają opłaty za założenie księgi oraz wszelkie zmiany jej treści. W przypadku gdy akt notarialny ustanawia przeniesienie, zmianę bądź zrzeczenie się prawa ujawnionego w KW (lub ustanowienie prawa podlegającego ujawnieniu), notariusz zamieszcza w akcie wniosek o założenie księgi i dokonanie w niej wpisu. Dotyczy to także sytuacji, gdy czynność notarialna dotyczy przeniesienie własności nieruchomości (nawet jeżeli dla tej nieruchomości nie prowadzi się KW).

 

Opłata sądowa – sposób uiszczenia

Wniosek musi zawierać wszystkie dane regulowane kodeksem postępowania cywilnego. W sytuacji, gdy akt notarialny zawiera wniosek o założenie księgi wieczystej bądź o wpis do KW, wówczas wnioskodawca musi uiścić opłatę sądową. Obowiązkiem notariusza jest uzależnienie sporządzenia aktu notarialnego od wniesienia jej.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać informacje odnośnie opłat w konkretnej sprawie, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.