Opłaty notarialne

banknoty na dokumentachOpłaty notarialne są naliczane według ustalonego schematu. Na ich całkowitą wysokość składają się podatki, opłata sądowa, wynagrodzenie notariusza definiowane w ramach przepisów prawa oraz podatek VAT od wynagrodzenia. Każdy notariusz ma obowiązek pobrania należności publicznoprawnych oraz ich przesłania do właściwego urzędu skarbowego, oraz sądu prowadzącego księgę wieczystą. Jeżeli chcą Państwo uzyskać konkretne informacje w związku z opłatami za poszczególne czynności notarialne, serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Przy zawieraniu umowy sprzedaży kupujący ma obowiązek uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej przedmiotu transakcji. Jest on pobierany także przy zawieraniu umowy dożywocia, spłatach i dopłatach przy dziale spadku bądź zniesienia współwłasności, ustanowieniu hipoteki itd.

 

Podatek od spadków i darowizn, oraz opłaty sądowe

Przy darowiźnie czy nieodpłatnym zniesieniu współwłasności notariusz pobiera podatek od spadków i darowizn. Wyjątek od reguły stanowi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, pasierba, rodzeństwo, oraz ojczyma i macochę, po zgłoszeniu tego faktu do naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od zaistnienia obowiązku podatkowego lub 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia nabycia spadku.
Osobną grupą opłat są opłaty sądowe pobierane za dokonanie wpisu w księdze, np. za wpis nowego właściciela lub wykreślenie spłaconej hipoteki.

podpisywanie dokumentów

Taksa notarialna

czarny młotek ze złotym elementem

Opłaty sądowe

złota waga na biurku

Podatek od czynności cywilnoprawnych

rozmowa przy dokumentach

Podatek od spadków darowizn