Taksa notarialna

pani w koszuli stawiająca pieczątkę na dokumencieTaksa notarialna to kwota, którą należy zapłacić notariuszowi za wykonanie konkretnych czynności notarialnych. Wysokość opłat jest regulowana przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
O ostatecznej kwocie decyduje przedmiot dokonywanej czynności:

  • 100 zł – wartość przedmiotu czynności jest nie większa niż 3000 zł,
  • 100 zł + 3% od nadwyżki (3000 – 10 000 zł),
  • 310 zł + 2% od nadwyżki (10 000 – 30 000 zł),
  • 710 zł + 1% od nadwyżki (30 000 zł – 60 000 zł),
  • 1010 zł + 0,4% od nadwyżki (60 000 – 1 000 000 zł),
  • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki (1 000 000 – 2 000 000 zł),
  • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki (powyżej 2 000 000 zł).

 

Taksa notarialna – szczegółowe informacje

Niektóre czynności są objęte stałą maksymalną wysokością taksy notarialnej, która nie jest zależna od wartości przedmiotu. Dotyczy to przede wszystkim umów majątkowych małżeńskich czy testamentów. Jeżeli strona czynności notarialnej nie posiada wystarczających środków na wypłatę wynagrodzenia notariusza, wówczas może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego o zwolnienie częściowe lub całkowite od ponoszenia takiego wynagrodzenia.

Jeżeli chcą Państwo poznać Państwo precyzyjne stawki za planowane czynności notarialne, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszą Kancelarią.